Hotellklassificering

 • Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder.

  Rapibos produkter kan utgöra upp till 25 poäng för hotellet i klassificeringen.

  Sedan 2010 har ett flertal länder och områden i Europa gemensam hotellklassificering.
  Hotell bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor.
  För hotell med extra många poäng inom respektive stjärnklass kan en Superior beteckning läggas till.

  Mer information om hotellklassificeringen finns på www.visita.se/hotelsinsweden

  Kontakta oss nu

Mornington Hotel Group

 • Hotellgrupp med 2 hotell i Stockholm. Vi har gjort en helt ny hemsida i nära samarbete med Morningtons artdirectors. Specialanpassat bokningsflöde att passa in med den grafiska profilen. Stor omsorg har lagts på att skapa en sajt som är försäljningsdrivande. Vi har också satt upp hela sajten i Google Analytics så hotellen i real-tid kan följa statistik från sajten.