Hotellklassificering

 • Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder.

  Rapibos produkter kan utgöra upp till 25 poäng för hotellet i klassificeringen.

  Sedan 2010 har ett flertal länder och områden i Europa gemensam hotellklassificering.
  Hotell bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor.
  För hotell med extra många poäng inom respektive stjärnklass kan en Superior beteckning läggas till.

  Mer information om hotellklassificeringen finns på www.visita.se/hotelsinsweden

  Kontakta oss nu

Några av våra referenser